Psykoterapi

Leg psykolog Cecilia Arlinger Karlsson arbetar med kogntiv beteendeterapi (KBT) 
Vi fokuserar på tankar, känslor och beteenden som blir till hinder för att leva det liv du vill leva. KBT har ett gott forskningsstöd på många psykiatriska tillstånd hos såväl barn, ungdomar som vuxna. KBT är ett användbart arbetssätt när man vill arbeta med sig själv och sitt liv för att närma sig det man värdesätter i livet.  
 
Psykoterapi hos Cecilia Arlinger Karlsson kostar 1500 kr per session (ca 50 min) vilket faktureras i efterskott. Återbud lämnas minst 24 timmar före inplanerat besök.