Om Cecilia Arlinger Karlsson


 

Jag är legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut med inriktning kognitiv beteendeterapi (KBT), och handledare i KBT. Jag har lång erfarenhet av psykoterapi med barn, ungdomar och vuxna både inom psykiatrin och som privatpraktiserande psykolog. Som psykolog och psykoterapeut har jag en bred utbildning för att arbeta med kognitiv beteendeterapi för de flesta vanligt förekommande psykiatriska bekymmer i linje med den senaste forskningen.  

Om Du har frågor eller om du vill beställa en tid, kontakta mig gärna på något av de sätt som finns angivet på min kontaktsida.