Handledning

Mitt företag erbjuder även handledning, såväl utbildningshandledning som driftshandledning. Handledning är ett sätt att utvecklas som behandlare och att kvalitetssäkra den behandling som görs i verksamheten. Jag arbetar löpande med att utveckla mina metoder för handledning utifrån den forskning som görs på området och utifrån egna erfarenheter. Jag arbetar med utbildningshandledning på Uppsala Universitet och Linköpings Universitet samt klinisk handledning i landsting, kommun och hos privata vårdgivare.